Breytt styrkhlutfall fræðslusjóðanna um áramótin

Vegna áhrifa frá Covid 19 settu fræðslusjóðirnir, sem Framsýn á aðild að fyrir sína félagsmenn, af stað átak í fræðslu sem hófst 15. mars 2020. Hluti átaksins fólst í því að endurgreiðsluhlutfall styrkja hækkaði tímabundið úr 75% í 90% hjá bæði fyrirtækjum og til einstaklinga.

Nú er átakinu lokið og stjórnir sjóðanna hafa ákveðið að endurgreiðsluhlutfallið fari í 80% hjá fyrirtækjum (fyrirtæki utan SA 72%)  og 80% til einstaklinga hjá Landsmennt og Sjómennt. Hjá Ríkismennt og Sveitamennt 80% til einstaklinga. Breytingin tekur gildi 1. janúar 2023 gagnvart því námi sem hefst eftir þann tíma.

Hægt er að sjá reglur vegna einstaklingsstyrkja hér: Landsmennt – Sveitamennt – Ríkismennt – Sjómennt

Hægt er að sjá reglur vegna fyrirtækjastyrkja og styrkja til stofnana sveitarfélaga og ríkisins hér: Landsmennt – Sveitamennt – Ríkismennt – Sjómennt

Sprenging í útgreiðslum úr Sjúkrasjóði Framsýnar –  93 milljónir til félagsmanna

Óhætt er að segja að sprenging hafi orðið á styrkveitingum til félagsmanna Framsýnar á árinu 2022 sé horft til síðustu ára. Greiðslurnar hafa aldrei verið hærri úr sjúkrasjóði félagsins. Enn og aftur sannast, hvað það er mikilvægt að vera félagsmaður í öflugu stéttarfélagi. Félagi sem er tilbúið á hverjum tíma til að grípa félagsmenn í vanda og styðja við bakið á þeim í erfiðleikum til betra lífs.

Á árinu 2021 voru greiddar tæpar 60 milljónir í styrki til félagsmanna. Það er í sjúkradagpeninga, heilsueflingarstyrki, fæðingarstyrki, styrki vegna sálfræðikostnaðar og sjúkraþjálfunar svo eitthvað sé nefnd.

Hvað árið 2022 varðar þá  enduðu greiðslur til félagsmanna úr sjúkrasjóði í 93 milljónum í árslok sem er veruleg aukning milli ára eða um 55%. Mest munar um að greiddar voru 56 milljónir í sjúkradagpeninga vegna veikinda félagsmanna, 10 milljónir fóru í heilsueflingarstyrki, 8 milljónir í fæðingarstyrki og 3 milljónir í að greiða niður sálfræðiþjónustu fyrir félagsmenn.

Atvinnuástandið í jafnvægi í Þingeyjarsýslum

Atvinnuástandið á félagssvæði stéttarfélaganna í Þingeyjarsýslum hefur verið með miklum ágætum á árinu 2022 m.v. stöðuna víða um land. Í byrjun janúar voru 149 einstaklingar á atvinnuleysisskrá, það er í sveitarfélögunum Norðurþingi, Skútustaðahreppi, Tjörneshreppi og Þingeyjarsveit sem skiptist þannig milli sveitarfélaga:

Janúar 2022:

Norðurþing alls 94 einstaklingar (58 karlar 36 konur).

Skútustaðahreppur alls 35 einstaklingar (18 karlar og 17 konur).

Tjörneshreppur alls 3 einstaklingar (3 karlar).

Þingeyjarsveit  alls 17 einstaklingar (11 karlar og 6 konur).

Samkvæmt þessari niðurstöðu voru 90 karlar og 59 konur á atvinnuleysisskrá í janúar, samtals 149. Á landinu öllu var atvinnuleysið 5,2%. Á sama tíma var atvinnuleysið á Norðurlandi eystra 4,9%.

Nóvember 2022:

Norðurþing alls 66 einstaklingar (30 karlar og 36 konur)

Skútustaðahreppur 0

Tjörneshreppur alls 3 einstaklingar (2 karlar og 1 kona)

Þingeyjarsveit alls 31 einstaklingar (17 karlar og 14 konur)

Samkvæmt þessari niðurstöðu voru 49 karlar og 51 kona á atvinnuleysisskrá í janúar, samtals 100 einstaklingar. Á landinu öllu var atvinnuleysið 3,3%. Á sama tíma var atvinnuleysið á Norðurlandi eystra 2,9%.

Stéttarfélögin sjá fyrir sér að atvinnuástandið muni halda áfram að lagast og vöntun verði á starfsfólki til starfa á komandi ári þar sem ekki er annað að sjá en að fyrirtæki á svæðinu standi vel og þá verði töluverð aukning í komum ferðamanna inn á svæðið sem kallar á fjölgun starfsmanna. Efnahagsástandið í heiminum og stríðið í Úkraínu gæti þó dregið úr þeim væntingum. En við vonum það besta og að árið 2023 verði okkur farsælt í alla staði.  

Líflegur aðalfundur sjómanna – ályktað um kjaramál

Aðalfundur Sjómannadeildar Framsýnar fór fram í fær, fimmtudag. Fundurinn var vel sóttur en hann hófst kl. 17:00 og lauk kl. 21:30. Jakob Hjaltalín var endurkjörinn formaður deildarinnar. Reyndar var öll stjórnin endurkjörin enda fundarmenn á því að hún væri mjög vel mönnuð og því ekki ástæða til að gera breytingar.

Hér koma helstu niðurstöður fundarins.

Formaður, Jakob G. Hjaltalín, flutti skýrslu stjórnar sem er svohljóðandi:

Ágætu sjómenn!

Ég vil fyrir hönd stjórnar Sjómannadeildar Framsýnar bjóða ykkur velkomna til fundarins um leið og ég óska sjómönnum og fjölskyldum þeirra farsældar á árinu 2023.  Skýrslunni er ætlað að miðla upplýsingum til félagsmanna varðandi starfsemi deildarinnar á umliðnu starfsári 2022, jafnframt því að svara spurningum fundarmanna um allt það sem viðkemur starfseminni á hverjum tíma og málefnum sjómanna. 

Fjöldi sjómanna í deildinni:
Varðandi fjölda sjómanna innan deildarinnar er ekki auðvelt að gefa upp nákvæma tölu um félagafjölda. Áætlaður fjöldi um þessar mundir með gjaldfrjálsum sjómönnum er um 90 sjómenn. Inn í þeirri tölu eru sjómenn sem starfa við hvalaskoðun enda tryggðir eftir kjarasamningi Sjómannasambands Íslands og SFS. Auk þess sem grunnlaun sjómanna um borð í hvalaskoðunarbátum hafa tekið mið af kaupgjaldsská samtaka sjómanna og þeirra viðsemjenda. Þegar talað er um gjaldfrjálsa sjómenn er verið að tala um sjómenn sem hætt hafa störfum til sjós vegna aldurs eða örorku.

Kjaramál:
Núgildandi kjarasamningur Sjómannasambands Íslands og SFS rann út 1. desember 2019 og hafa sjómenn því verið samningslausir í rúmlega þrjú ár sem er ekki boðlegt. Því miður hafa SFS dregið lappirnar í samningaviðæðunum í stað þess að ganga að sanngjörnum kröfum sjómanna. Kjaradeilan við SFS hefur verið inn á borði Ríkissáttasemjara þar sem samtök sjómanna vísuðu deilunni þangað á síðasta ári þar sem samningaviðræðurnar sigldu í strand. Að sjálfsögðu geta sjómenn ekki látið bjóða sér þetta ástand endalaust. Varðandi kjarasamning milli LS og SSÍ þá hefur sá samningur verið laus frá 1. febrúar 2014. Upp úr viðræðum við LS slitnaði á vormánuðum 2017 og hafa viðræður ekki farið af stað aftur milli aðila um endurnýjun kjarasamningsins.

Hvalaskoðun – kjarasamningar:
Sjómannadeild Framsýnar gekk frá nýjum sérkjarasamningi fyrir starfsmenn við hvalaskoðun innan deildarinnar á árinu. Gengið var frá samningnum 31. mars 2022. Afar mikilvægt er að viðhalda samningnum þar sem fjöldi fólks starfar við hvalaskoðun frá Húsavík.

Stjórnarmenn og fundir:
Stjórn deildarinnar var þannig skipuð á síðasta starfsári: Jakob G. Hjaltalín formaður, Börkur Kjartansson varaformaður, Gunnar Sævarsson ritari og Aðalsteinn Steinþórsson og Héðinn Jónasson meðstjórnendur. Stjórnin hélt einn formlegan stjórnarfund milli aðalfunda auk þess sem stjórnarmenn voru í símasambandi þegar á þurfti að halda. Formaður deildarinnar situr í aðalstjórn Framsýnar sem og varaformaður deildarinnar sem fundar reglulega. Þar hafa þeir fylgt eftir málefnum sjómanna og átt gott samstarf við stjórn og formann Framsýnar. Sjómannadeild Framsýnar og reyndar aðalstjórn félagsins kom jafnframt að ýmsum málum er varða sjómenn á starfsárinu. Formaður deildarinnar hefur einnig sótt fundi á vegum Sjómannasambandsins á hverjum tíma.

Formannafundur aðildarfélaga SSÍ:
Haldinn var fundur formanna aðildarfélaga Sjómannasambands Íslands í Vestmannaeyjum dagana 7. – 9. október 2022. Formaður Sjómannadeildar Framsýnar tók þátt í fundinum. Á fundinum var farið yfir helstu málefni sjómanna og kjaraviðræðurnar milli sambandsins og SFS frá því kjarasamningar losnuðu þann 1. desember 2019. Viðræðurnar hafa fram til þessa engum árangri skilað þrátt fyrir fjölmarga fundi í deilunni. Megn óánægja kom fram á fundinum með stöðu mála. Talað var um að fara í aðgerðir eftir áramótin enda staðan ólíðandi með öllu.

Heiðrun sjómanna:
Allt frá árinu 2010 hefur Sjómannadeild Framsýnar séð um heiðrun sjómanna á Sjómannadaginn á Húsavík. Heiðrun sjómanna féll niður árin 2020 og 2021 vegna Covid. Í ár var hefðin endurvakin og tveir sjómenn heiðraðir á Sjómannadaginn. Það voru þeir Aðalsteinn Ólafsson og Hreinn Jónsson sem verið hafa til sjós í marga áratugi. Athöfnin fór fram í húsnæði Eldri borgara á Húsavík, Hlyn. Formenn deildarinnar og félagsins, Jakob og Aðalsteinn Árni, komu að því að heiðra sjómennina. Athöfnin fór vel fram.

Sjómannadagurinn:
Því miður hafa mál þróast þannig að Sjómannadagurinn er ekki sá sami og var áður hvað hátíðarhöld varðar á Húsavík. Það á reyndar við um flesta útgerðarstaði á Íslandi sem væntanlega tengist breyttum útgerðarháttum í flestum sjávarplássum. Sjómannadeildin hefur komið að því að styrkja hátíðarhöldin á Húsavík og á Raufarhöfn auk þess að standa fyrir kaffiboði á Raufarhöfn í aðdraganda Sjómannadagsins. Þannig hefur deildin viljað leggja sitt að mörkum til að viðhalda þessari sögulegu hefð í starfi sjómanna á Íslandi.

Fræðslumál:
Sjómennt er fræðslusjóður sjómanna og útgerðarfyrirtækja. Markmið sjóðsins er að treysta stöðu sjómanna á vinnumarkaði með því að gefa þeim kost á að efla og endurnýja þekkingu sína og gera þá hæfari til að takast á við ný og breytt verkefni. Helstu verkefni Sjómenntar eru m.a. að styrkja starfstengt nám og námskeið fyrir sjómenn. Á árinu sem er að líða fengu félagsmenn innan deildarinnar greiddar kr. 354.410,- í styrki vegna starfsmenntunar. Þá er rétt að taka fram að Fræðslusjóður Framsýnar hefur auk þess í gegnum tíðina komið að því að styðja aukalega við bakið á sjómönnum í kostnaðarsömu námi.

Skrifstofa stéttarfélaganna:
Rekstur Skrifstofu stéttarfélaganna gekk vel á síðasta starfsári. Í dag starfa fimm starfsmenn á skrifstofunni. Til viðbótar er einn starfsmaður í hlutastarfi við ræstingar. Til viðbótar eru sex starfsmenn í 0,25% stöðugildum við umsjón á orlofsíbúðum/húsum sem eru í eigu félagsins og við þjónustu við félagsmenn Framsýnar á Raufarhöfn. Af þeim fimm starfsmönnum sem starfa á skrifstofunni er einn kostaður af VIRK starfsendurhæfingarsjóði. Til stendur að ráða til viðbótar starfsmann í 50% starf í byrjun næsta árs með áherslu á aukið vinnustaðaeftirlit og þjónustu við erlenda félagsmenn á svæðinu.

Öflugt starf og upplýsingamál:
Almennt gekk starfsemi Framsýnar vel á árinu 2022, starfið hefur verið öflugt á flestum sviðum enda mikið lagt upp úr því að tryggja félagsmönnum góða þjónustu og aðgengi að öflugum sjóðum s.s. sjúkra, orlofs- og starfsmenntasjóðum.  Hér  að framan hefur verið gerð grein fyrir helstu störfum deildarinnar á umliðnu starfsári. Það er von stjórnar að félagsmenn séu nokkuð vísari um starfsemi hennar á því starfsári sem hér er til umræðu. Einnig er ástæða til að minna á heimasíðu stéttarfélaganna framsyn.is og Fréttabréf stéttarfélaganna sem ætlað er að miðla upplýsingum til félagsmanna á hverjum tíma. Hvað Fréttabréfið og heimasíðuna varðar væri áhugavert að sjómenn sendi inn myndir og jafnvel fréttir af lífinu um borð til birtingar í miðlum Framsýnar. Það yrði vel þegið. Í lokin vil ég þakka sem formaður deildarinnar sjómönnum, meðstjórnendum og starfsmönnum Framsýnar fyrir samstarfið á liðnu ári sem verið hefur með miklum ágætum.

Opnað var á umræður um skýrslu stjórnar. Nokkrar fyrirspurnir komu fram sem formaður svaraði. Börkur Kjartansson spurði út í Sjómennt og styrki úr sjóðnum. Umræður urðu um lífeyrissjóðsframlög útgerðarmanna og séreignasparnað sjómanna. Þá urðu einnig umræður um framkomu útgerðarmanna í garð sjómanna og skiptimannakerfi um borð í fiskiskipum.

Að venju fór fram kjör á stjórn deildarinnar á fundinum. Eftirtaldir hlutu kosningu:

Jakob Gunnar Hjaltalín formaður

Börkur Kjartansson varaformaður

Gunnar Sævarsson ritari

Aðalsteinn Steinþórsson meðstjórnandi

Héðinn Jónasson meðstjórnandi

Að sjálfsögðu var sérstakur liður á fundinum um kjaramál. Formaður fór yfir stöðuna í kjaramálum og umræðuna sem var á formannafundi SSÍ í Vestmannaeyjum í október. Þar hefði verið talað um að boða til verkfalls í febrúar á næsta ári. Eftir miklar og góðar umræður um kjaramál og virðingarleysi útgerðarmanna í garð sjómanna samþykkti fundurinn að senda frá sér svohljóðandi ályktun um kjaramál:

Ályktun um samningsleysi sjómanna

„Aðalfundur Sjómannadeildar Framsýnar, haldinn 29. desember 2022 ítrekar kröfur félagsins á hendur útgerðarmönnum í yfirstandandi kjaraviðræðum.

Krafa aðildarfélaga Sjómannasambands Íslands er skýr um að sjómenn fái inn í kjarasamninginn ákvæði um að útgerðin greiði 3,5% viðbótarframlag í lífeyrissjóði sjómanna með sama hætti og launafólk á almenna vinnumarkaðnum hefur þegar samið um við atvinnurekendur.

Jafnframt fái sjómenn sömu hækkanir á kauptryggingu sjómanna og aðra kaupliði og samið hefur verið um á almenna vinnumarkaðinum frá árinu 2019. Það er með öllu ólíðandi að kauptrygging sjómanna sé langt undir lágmarkslaunum á Íslandi en hún er í dag kr. 326.780,- meðan lágmarkslaun eru kr. 402.235,- samkvæmt kjarasamningi SGS og SA.

Aðalfundurinn skorar á samtök sjómanna að hefja undirbúning að aðgerðum gegn útgerðarfyrirtækjum, í samráði við aðildarfélögin, til að knýja á um lausn kjaradeilunnar milli sjómanna og útgerðarmanna. Núverandi ástand og samningsleysi sjómanna á fjórða ár er ólíðandi með öllu og útgerðarmönnum til skammar. Það er ekki í boði að láta enn eitt árið líða án þess að gengið verði frá kjarasamningi við samtök sjómanna.“

Líf og fjör á jólafundi

Hefð er fyrir því innan Framsýnar að halda jólafund félagsins á aðventu fyrir stjórn, trúnaðarráð, trúnaðarmenn, starfsmenn  og stjórn Framsýnar-ung. Þannig vill Framsýn þakka þeim fjölmörgu, sem flestir starfa í sjálfboðavinnu, fyrir framlag þeirra í þágu félagsmanna. Auk venjulegra fundarstarfa var boðið upp á kvöldverð og skemmtiatriði sem fundarmenn sáu sjálfir um að tendra fram. Að venju stóð skemmtinefndin sig afar vel sem Ósk Helgadóttir fór fyrir. Þá má ekki gleyma því að starfsfólkið á Gamla bauk sá til þess að enginn færi svangur heim. Linda M. Baldursdóttir var kjörin jólasveinn ársins fyrir vel unnin störf í þágu félagsins og þá var Ósk varaformaður heiðruð með blómvendi frá samstarfsfólkinu innan Framsýnar en hún hefur verið mjög virk í starfi félagsins enda einstök kona í alla staði er viðkemur ekki síst verkalýðsmálum. Myndirnar frá fundinum tala sínu máli en það er bæði gefandi og skemmtilegt að starfa fyrir eitt öflugasta stéttarfélag landsins. Höfum í huga að það er alltaf pláss fyrir áhugasama félagsmenn sem vilja gefa kost á sér í gefandi og skemmtileg störf í þágu Framsýnar.

Kalla eftir uppbyggingu á leiguhúsnæði

Bjarg íbúðafélag er húsnæðissjálfseignarstofnun stofnuð af ASÍ og BSRB sem stéttarfélögin í Þingeyjarsýslum eiga aðild að, Framsýn, Þingiðn og STH. Félagið er rekið án hagnaðarmarkmiða og er ætlað að tryggja tekjulágum fjölskyldum á vinnumarkaði aðgengi að öruggu íbúðarhúsnæði í langtímaleigu. Um er að ræða svokölluð leiguheimili að norrænni fyrirmynd, „Almene boliger“. Leiðarljós félagsins er að veita leigutökum öruggt húsnæði til langs tíma. Nýlega stóðu stéttarfélögin í samstarfi við Norðurþing fyrir fundi með framkvæmdastjóra leigufélagsins, Birni Traustasyni um hugsanlegt samstarf um uppbyggingu á leiguhúsnæði í Norðurþingi. Fundurinn var vinsamlegur í alla staði og fram kom fullur vilji fundarmanna til að þróa samstarfið áfram. Fyrir liggur að það er mikil vöntun á leiguhúsnæði á Húsavík fyrir tekjulága. Þá kallar frekari atvinnuuppbygging í Öxarfirði á aukið framboð á húsnæði fyrir þá sem vilja setjast að á svæðinu. Rétt er að ítreka að Bjarg íbúðafélag er sérsniðið að tekjulágum einstaklingum á vinnumarkaði sem eiga hvað erfiðast með að komast í leiguhúsnæði á almenna húsnæðismarkaðinum vegna tekna.

Áhugaverð ljósmyndasýning í Safnahúsinu

Framsýn stendur þessa dagana fyrir ljósmyndasýningu í Safnahúsinu á Húsavík í samstarfi við Safnahúsið. Sýningin var hluti að fjölmenningadegi þar sem fulltrúar níu þjóðlanda kynntu matarhefðir frá sínum heimalöndum í byrjun desember. Myndirnar á sýningunni, sem eru samtals tuttugu, eru teknar af Agli Bjarnasyni ljósmyndara sem vann þær í samstarfi við Framsýn og eru þær af erlendu fólki við störf í Þingeyjarsýslum. Sýningin hefur vakið töluverða athygli og verður hún opin næstu vikurnar. Síðan stendur til að koma þeim fyrir í fundaraðstöðu stéttarfélaganna þar sem þær verða áfram til sýnis fyrir gesti og gangandi. Skorað er á áhugasama að gera sér ferð í Safnahúsið og skoða ljósmyndasýninguna og aðrar sýningar sem eru í gangi þessa dagana og vikurnar.

Takk fyrir að vera til staðar fyrir nærsamfélagið!

Stjórn Þingiðnar, félags iðnaðarmanna í Þingeyjarsýslum, hélt sinn síðasta stjórnarfund á árinu í Dalakofanum í Reykjadal rétt fyrir jólin. Þar tóku á móti þeim geislandi starfsmenn og heiðurshjónin Haraldur Bóasson og Þóra Fríður Björnsdóttir. Hjónin hafa rekið veitingastaðinn af miklum myndarskap í rúmlega áratug auk þess að reka verslun í sama húsnæði. Ljóst er að þjónusta sem þessi er afar mikilvæg fyrir nærsamfélagið og þann mikla fjölda ferðamanna sem leið eiga um Reykjadalinn á hverjum tíma. Á ferð sinni í Dalakofann notaði stjórn Þingiðnar tækifærið og þakkaði þeim hjónum fyrir framlag þeirra til samfélagsins með smá glaðningi frá félaginu.

Sé sagan skoðuð má geta þess að Haraldur Bóasson og Þóra Fríður Björnsdóttir keyptu fyrirtækið Útibú ehf. þann 1. september 2011 sem áður var í eigu hlutafélagsins Kjarna. Tekin var ákvörðun um að halda í nafnið, enda hefur staðurinn gengið í gegnum nokkrar nafnabreytingar í gegnum árin og Dalakofinn hafði sest vel í sessi hjá viðskiptavinum. Húsið sem hýsir Dalakofann var byggt árið 1962 sem útibú frá Kaupfélagi Þingeyinga. Húsnæðið var þá fyrst og fremst verslunarhúsnæði. Árið 1999 fékk staðurinn nýtt hlutverk undir nafninu Laugasel, og var staðnum þá breytt í núverandi mynd, með veitingastað þar sem áður var verslun og verslun þar sem áður var lager. Staðurinn hefur í gegnum tíðina verið rekinn sem fjölskyldufyrirtæki. Fjölskyldan hefur auk þess komið að því að reka tjaldstæði við íþróttavöll sveitarfélagsins, en hann er aðeins í nokkur hundruð metra fjarlægð frá veitingastaðnum.

Aðalfundur Sjómannadeildar Framsýnar 29. desember

Aðalfundur Sjómannadeildar Framsýnar stéttarfélags verður haldinn fimmtudaginn  29. desember 2022 í fundarsal félagsins. Fundurinn hefst kl. 17:00.

Dagskrá:

  1. Venjuleg aðalfundarstörf
  2. Kjaramál
  3. Önnur mál

Boðið verður upp á hefðbundnar veitingar og  óvæntan glaðning. Mikilvægt er að sjómenn láti sjá sig á fundinum og taki þátt í líflegum umræðum. Sjómenn á fiskiskipum hafa verið samningslausir í þrjú ár, verða verkföll eftir áramótin?

Stjórnin

Félagar í Þingiðn samþykktu kjarasamninginn

Atkvæðagreiðslu um kjarasamning Samiðnar og Samtaka atvinnulífsins lauk í hádeginu í dag. Þingiðn á aðild að samningnum fyrir sína félagsmenn. Alls voru 89 félagsmenn á kjörskrá, atkvæði greiddu 14 eða 15,7% félagsmanna. Já sögðu 71.43% þeirra félagsmanna sem greiddu atkvæði, nei sögðu 21,43% félagsmanna. 7,14% tóku ekki afstöðu til samningsins og skiluðu auðu. Samningurinn skoðast því samþykktur með miklum meirihluta.

Verslunarmenn innan Framsýnar samþykktu kjarasamninginn, 87,5% sögðu já við samningnum

Í hádeginu í dag lauk kosningu um kjarasamning Samtaka atvinnulífsins og Landssambands ísl, verslunarmanna sem Framsýn á aðild að fyrir tæplega 300 félagsmenn, það er verslunar- og skrifstofufólk. Kjarasamningurinn var samþykktur í rafrænni atkvæðagreiðslu. Já sögðu 87,5%, nei sögðu 12,5%. Samningurinn skoðast því samþykktur. Samkvæmt þessari niðurstöðu ríkir mikil ánægja með kjarasamninginn sem gildir til 31. janúar 2024. Til hamingju félagar.

Spjallað fyrir félagsfundinn

Þessir tveir Aðaldælingar mættu tímanlega á félagsfund Þingiðnar í gær um nýgerðan kjarasamning Samiðnar og Samtaka atvinnulífsins sem Þingiðn á aðild að fyrir sína félagsmenn. Þetta eru þeir Jónas og Kristján. Fundurinn var óvenju fjörugur. Ekki var annað að heyra en menn væru nokkuð ánægðir með samninginn. Hins vegar telja félagsmenn Þingiðnar að skýra þurfi betur út vinnutímastyttinguna sem frekar illa hefur gengið að innleiða hjá iðnaðarmönnum. Kosningu um samninginn, sem er rafræn, lýkur á morgun miðvikudag kl. 12:00. Skorað er á félagsmenn að greiða atkvæði um samninginn.

Gleði og hamingja meðal félagsmanna með kjarasamninginn – 85% samþykktu samninginn

Í hádeginu í dag lauk atkvæðagreiðslu um nýgerðan kjarasamning Starfsgreinasambands Íslands og Samtaka atvinnulífsins sem Framsýn á aðild að fyrir sína félagsmenn sem starfa á almenna vinnumarkaðinum. Skrifað var undir samninginn 3. desember. Alls voru 1.521 félagsmenn Framsýnar á kjörskrá. Kjörsókn var 11,05%. Um 85%  félagsmanna  sem tóku þátt í atkvæðagreiðslunni samþykktu kjarasamninginn. Nei sögðu um 14% félagsmanna og innan við 1% skiluðu auðu. Þetta eru mikil gleðitíðindi enda endurspeglast ánægja félagsmanna í niðurstöðunni. Nýr kjarasamningur hefur því þegar tekið gildi með gildistíma frá 1. nóvember sl.

Lokað á Þorláksmessu

Skrifstofa stéttarfélaganna verður lokuð á Þorláksmessu, það er föstudaginn í þessari viku. Hefðbundinn opnunartími verður hins vegar í gildi frá þriðjudegi til föstudags í næstu viku, það er frá kl. 08:00-16:00.

 

Kæru félagsmenn Þingiðnar og Framsýnar, takið eftir

Klukkan 12:00 í dag klárast atkvæðagreiðsla um kjarasamning Starfsgreinasambands Íslands og Samtaka atvinnulífsins sem Framsýn á aðild að fyrir sína félagsmenn á almenna vinnumarkaðinum. Endilega kjósið.

Þingiðn stendur fyrir félagsfundi í dag kl. 17:00 um nýgerðan kjarasamning Samiðnar og Samtaka atvinnulífsins sem Þingiðn á aðild að fyrir sína félagsmenn. Hægt verður að kjósa um samninginn rafrænt til næstkomandi miðvikudags kl. 12:00.

Framsýn stendur síðan fyrir félagsfundi um nýgerðan kjarasamning Samtaka atvinnulífsins og Landssambands ísl. Verslunarmanna sem Framsýn á aðild að fyrir félagsmenn sem starfa við verslun og þjónustu. Fundurinn hefst kl. 18:00. Hægt verður að kjósa um samninginn rafrænt til næstkomandi miðvikudags kl. 12:00.

Starfsfólk Skrifstofu stéttarfélaganna hefur farið víða undanfarið til að kynna nýgerða kjarasamninga, hér eru þeir í heimsókn hjá starfsmönnum GPG á Raufarhöfn.

Hér má sjá starfsmenn GPG kjósa eftir kynninguna. Flestir notuðu tækifærið og kusu um samninginn.

Starfsmenn GPG voru ánægðir með að fá kynninguna á vinnustaðinn.

Félagsfundur um kjaramál fór vel fram

Góður andi var meðal félagsmanna Framsýnar á kynningarfundi sem félagið stóð fyrir í dag um nýgerðan kjarasamning Starfsgreinasambands Íslands og Samtaka atvinnulífsins. Góð mæting var á fundinn. Eftir framsögu formanns urðu líflegar umræður um innihald samningsins. Ekki var annað að heyra en að menn væru almennt ánægðir með samninginn en rafræn atkvæðagreiðsla stendur nú yfir. Hægt er að kjósa með því að fara inn á heimasíðu Framsýnar. Óskir komu fram frá félagsmönnum fyrir fundinn að honum yrði streymt og var orðið við þeirri beiðni. Hér er slóðin: https://www.twitch.tv/videos/1677197533 vilji menn kynna sér innihald samningsins. Slóðin verður opin í viku.