Verkefnastjóri ritara

Auðbrekka 4, 640 Húsavík
18. mai
juliana.dagmar.erlingsdottir@hsn.is, johann.johnsen@hsn.is

Verkefnastjóri ritara

Heilbrigðisstofnun Norðurlands auglýsir lausa stöðu verkefnastjóra ritara á HSN Húsavík.

Verkefnastjóri ritara er með daglega stjórnun og skipuleggur starfsemi heilbrigðisgagnafræðinga, heilbrigðisritara og ritara í samræmi við sýn og stefnu stofnunarinnar.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf fljótlega eða eftir samkomulagi.

Þrifastörf

dagar@dagar.is
23. mai

Hlutastörf við þrif

Við hjá Dögum hf erum að leita að jákvæðum og kraftmiklum einstaklingum í okkar frábæra teymi á norðurlandi.  

Við óskum eftir drífandi fólki til að vinna við þrif bæði á Akureyri og Húsavík.

Um er að ræða hlutastörf í dagvinnu, kvöldvinnu og helgarvinnu.

Umstjónarkennari

Skólabraut, 675 Raufarhöfn
25. mai
hrund@nordurthing.is

Umsjónarkennari

Grunnskóli Raufarhafnar er samrekinn leik-og grunnskóli og hefur leikskólinn aðsetur innan skólans. Einnig hefur Rif rannsóknarstöð þar aðstöðu.  Skólinn er í samstarfi við Öxarfjarðarskóla sem er í 62 km fjarlægð frá Raufarhöfn. Nemendum grunnskólans er ekið einu sinni í viku í Öxarfjarðarskóla þar sem þeir fá kennslu í list- og verkgreinum, íþróttum auk tónlistarkennslu á vegum Tónlistarskóla Húsavíkur. Skólinn hefur verið í samstarfi við félag eldri borgara á Raufarhöfn. Stöðugildi við Grunnskóla Raufarhafnar eru 4, þar af 1 stöðugildi kennara. Í Grunnskóla Raufarhafnar eru 6 nemendur í 4. – 9.bekk í einum námshópi og 3 börn á leikskólaaldri. Sami skólastjóri stýrir Grunnskóla Raufarhafnar og Öxarfjarðarskóla og hefur fasta viðveru í Öxarfjarðarskóla en kemur einu sinni í viku til Raufarhafnar.

Aðstoðarmatráður við Öxarfjarðarskóla

Lundur, 671 Kópasker
25. mai
hrund@nordurthing.is

Aðstoðarmatráður við Öxarfjarðarskóla

Öxarfjarðarskóli er samrekinn leik-og grunnskóli með um 50 nemendur og 20 starfsmenn. Í mötuneyti skólans er framreiddur morgunverður og hádegisverður. Óskum eftir að ráða aðstoðarmatráð í 50% stöðu við mötuneyti skólans. Vinnutími er frá 9:00 - 14:00 mánudaga - fimmtudaga.

Laus störf við Öxarfjarðarskóla

Lundur, 671 Kópasker
25. mai
hrund@nordurthing.is

Laus störf við Öxarfjarðarskóla

Öxarfjarðarskóli er samrekinn leik-og grunnskóli með alls um 50 nemendur, þar af 30 nemendur í grunnskóla. Leikskóladeildir skólans eru bæði í Lundi og á Kópaskeri. Auglýst er eftir deildarstjóra, leikskólakennurum og öðru starfsfólki með aðra uppeldismenntun eða reynslu til starfa á leikskóladeildinni á Kópaskeri og til afleysinga á báðum starfsstöðvum. Um er að ræða 100% stöður. Viðkomandi þurfa að hafa leyfisbréf til kennslu. Störfin henta hvaða kyni sem er. Áætlað er að opna leikskóladeildina á Kópaskeri aftur 15. ágúst nk. Uppeldisstefna Öxarfjarðarskóla er Jákvæður agi. Aðrar áherslur eru m.a  læsi, útikennsla og leikur. Starfað er eftir skólanámskrá og deildarnámskrá leikskóladeilda Öxarfjarðarskóla.

Kennarastöður við Öxarfjarðarskóla

Lundur, 671 Kópasker
25. mai
hrund@nordurthing.is

Kennarastöður við Öxarfjarðarskóla

Öxarfjarðarskóli er samrekinn leik-og grunnskóli með alls um 50 nemendur, þar af 30 nemendur í grunnskóla. Leikskóladeildir skólans eru bæði í Lundi og á Kópaskeri. Starfað er í anda Jákvæðs aga og verið er að innleiða teymiskennslu í grunnskólanum. Um er að ræða samkennslu árganga.
Skólinn er í samstarfi við Grunnskóla Raufarhafnar stýrir sami skólastjóri báðum skólum.  Einnig á skólinn í samstarfi við Tónlistarskóla Húsavíkur sem þjónustar nemendur grunnskólans. Leitað er eftir íslensku- og dönskukennara á unglingastigi í 100% stöðu, umsjónarkennara á yngsta stigi í 100% stöðu, umsjónarkennara í 60% stöðu og íþrótta- og sundkennara í 40% stöðu.

Laus störf við leikskólann Grænuvelli

Iðavellir 1, 640 Húsavík
17. mai
siggavaldis@graenuvellir.is

Laus störf við leikskólann Grænuvelli

Leikskólinn Grænuvellir á Húsavík er átta deilda leikskóli með 151 barn, eins til sex ára. Uppeldisstefna leikskólans er Jákvæður agi. Aðrar áherslur eru meðal annars læsi, snemmtæk íhlutun, útikennsla og leikur. Einkunnarorð skólans eru virðing, vinátta og vellíðan. Í leikskólanum starfa um 50 manns og einkennist skólabragurinn af jákvæðum samskiptum, metnaði og liðsheild í anda uppeldisstefnunnar. Við leitum að deildarstjórum í 100% starf og afleysingum á deildir í 50-100% störf. Um framtíðarstörf er að ræða.

Framleiðslustörf hjá PCC

Bakkavegur 2, 640 Húsavík
job@pcc.is

Framleiðsla

PCC BakkiSilicon á Húsavík hóf störf árið 2018 og er ein fremsta verksmiðja á sínu sviði í heiminum bæði þegar litið er til tækni og umhverfismála. Sílíkon málmur er notaður sem álblanda og er nýttur í efnaiðnaði meðal annars til framleiðslu á síoxönum og sílíkoni. Í verksmiðjunni okkar á Húsavík starfa um 150 manns í fjölbreyttum störfum. Fyrirtækið leggur áherslu á jöfn tækifæri starfsfólks, teymisvinnu og starfsanda, ásamt ríkri öryggis og umhverfisvitund. Við leitum nú að umsækendum í framleiðsludeild til að koma til hóps við okkar frábæra teymi sem leiðir og samhæfir rekstur framleiðslu PCC BakkiSilicon.

Framleiðslustarfsfólk hjá PCC BakkiSilicon vinna í teymum sem sameiginlega sinna fjölbreyttum verkefnum. Í framleiðslu vinna vaktirnar á 12 tíma vöktum með heila viku í frí einu sinni í mánuði.

Við hvetjum fólk til að sækja um óháð kyni.

PCC BakkiSilicon in Húsavík was established in 2018 and is one of the world’s most advanced and environmentally friendly silicon metal production plants. Silicon metal is used as an aluminum alloyant, it’s employed in the chemicals industry for the manufacture of siloxanes and silicones, among other things. At our factory in Húsavík we employ around 150 people in various positions. The company emphasis is on equal opportunities for our employees, teamwork, morale, as well as great safety and environmental awareness. We are currently looking for candidates for our production, to join our team that leads and co-ordinates the operation of PCC Bakki Silicon productions.

Production employees at PCC BakkiSilicon work in teams that jointly carry out various tasks. They work on 12 hour shifts and have a full week off every month.

We encourage people to apply regardless of gender.

Menntunar- og hæfniskröfur
Umsækjendur þurfa að hafa náð 20 ára aldri /Applicants need to be at least 20 years old.
Vera með bílpróf / A valid driving licence
Geta talað íslensku eða ensku / Be able to speak english or icelandic
Standast heilsufarsskoðun og undirgangast vímuefnapróf við upphaf starfs / Be willing to undergo a health check and drug test
Vinnuvélapróf er kostur / Machine operator license is an advantage, but not necessary
Fríðindi í starfi
Árlegur bónus byggður á EBITDA / Yearly bonuses based on EBITDA
Bónus kerfi byggt á KPI's/ Monthly bonuses based on KPI's

Starfsfólk í verslun

Garðarsbraut 64, 640 Húsavík
husavik@netto.is

Verslunarstarf

Nettó Húsavík leitar eftir starfsfólki í almenn verslunarstörf, í boði er bæði full 100% vinna og hlutastörf. Starfið krefst þess að starfsmaður vinni sjálfstætt eftir skipulagi vinnustaðar og geti auk þess forgangsraðað verkefnum og sýnt frumkvæði.

Almenn hótelstörf

Reykjahlíð / Gamlibær, 660 Mývatn
michaelap@icehotels.is
31. maí 2022

Almenn hótelstörf / General Hotel Work

Icelandair hótel Mývatn leitar að fólki sem vill vera hluti af metnaðarfullu teymi í spennandi umhverfi.
(English below)

Deila á