Við erum að leita að allrahanda gistiþjónustustarfsmanni til að ganga til liðs við okkur frá maí fram í september.

640 Húsavík
sigga@mognum.is, telma@mognum.is
10. ágúst

Kaldbaks-kot auglýsir eftir starfsmanni í tímabundið starf!

Við erum að leita að allrahanda gistiþjónustustarfsmanni til að ganga til liðs við okkur frá maí fram í september. Við leitum að einstaklingi sem getur fyrst og fremst hjálpað okkur að halda húsunum okkar hreinum og fullbúnum, en einnig fallegum og í góðu standi.

Við erum lítið fjölskyldufyrirtæki sem rekur gistiþjónustu rétt utan við Húsavík.

Þú finnur allt um okkur hér:

https://www.kaldbakskot.com/

 

Verkefni og ábyrgð:

Við erum með 17 bjálkahús og 1 einbýlishús, ásamt fleiri sameiginlegum rýmum, sem þurfa að vera glansandi fín fyrir gestina okkar.

Við erum að leita eftir duglegum einstakling sem er sjálfstæður, jákvæður og drífandi. Viðkomandi þarf að vera tilbúinn að ganga í flest störf sem tengjast gistiþjónustu, s.s. að passa að allt sé til alls í húsunum og sinna smálagfæringum á hinu og þessu ef þarf o.s.frv.

 

Hæfniskröfur:

- Kurteisi og jákvæðni

- Talað og skilið ensku, spænsku EÐA íslensku (1 tungumál er nóg!)

- Sjálfstæð vinnubrögð

- Þolinmæði til að vinna verk af vandvirkni

- Bílpróf

- Reynsla af hótelstörfum kostur

 

Praktískar upplýsingar um starfið:

Launakjör eru samkvæmt gildandi kjarasamningum.

Vinnufyrirkomulag er sveigjanlegt, eftir samkomulagi og aðstæðum en gert er ráð fyrir að vinna eina helgi í mánuði.

Umsækjandi þyrfti að geta hafið störf um miðjan maí og starfa út september.

Umsóknarfrestur er til og með 5. maí 2024.

 

Nánari upplýsingar veita Benni og Elena í síma 8921744 eða cottages@cottages.is

 

Okkur vantar öflugt fagfólk í geðheilsuteymið okkar

640 Húsavík
sigga@mognum.is, telma@mognum.is
10. ágúst

Barnavernd Þingeyinga óskar eftir stuðningsfjölskyldum fyrir börn

Hlutverk stuðningsfjölskyldu:

Stuðningsfjölskylda tekur á móti barni, eða í sumum tilvikum barni og foreldrum. Markmiðið er að létta álagi af barni og fjölskyldu, styrkja stuðningsnet barnsins og annað eftir því sem við á hverju sinni.
Algengast er að barn dvelji hjá stuðningsfjölskyldu 1-2 helgar í mánuði en heimilt er að vista barn hjá stuðningsfjölskyldu í allt að sjö daga samfellt.
Þjónustusvæði Barnaverndar Þingeyinga er Norðurþing, Þingeyjarsveit, Skútustaðahreppur, Tjörneshreppur, Langanesbyggð og Svalbarðshreppur.

Starfsmenn Barnaverndar Þingeyinga eru:
Steinunn Jónsdóttir,  steinunn@nordurthing.is
og Anna Björg Leifsdóttir, anna@nordurthing.is

Þær veita frekari upplýsingar og taka á móti umsóknum vegna leyfa frá Barnavernd Þingeyinga.
Barnavernd Þingeyinga er staðsett að Ketilsbraut 7-9, 640 Húsavík

Okkur vantar öflugt fagfólk í geðheilsuteymið okkar

640 Húsavík
sigga@mognum.is, telma@mognum.is
10. ágúst

Laus störf í félagsmiðstöð á Húsavík

Félagsmiðstöðin Tún á Húsavík auglýsir eftir starfsfólki.

Unnið er með ungmennum á aldursbilinu 10-16 ára. Vinnutími getur verið breytilegur en fer að mestu leyti fram milli kl 17:00-22:00 tvo virka daga í viku. Óskað er eftir forstöðumanni æskulýðsmiðstöðvar og tveimur frístundaleiðbeinendum.

Starfslýsing frístundaleiðbeinanda:
Vinnur með börnum, unglingum eða ungmennum, í félagsmiðstöð á Húsavík. Starfar undir stjórn yfirmanns.

Starfslýsing forstöðumanns æskulýðsmiðstöðvar:
Forstöðumaður stýrir faglegu starfi, sér um rekstur og innkaup. Starfsmaður er með viðvarandi ábyrgð á verkstjórnun annarra starfsmanna.

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Hafa náð 18 ára aldri
 • Hafa hreint sakarvottorð
 • Hafa gott vald á íslensku
 • Hafa áhuga á að vinna með börnum
 • Geta unnið vel með öðrum
 • Vera lipur og jákvæður í mannlegum samskiptum
 • Hafa frumkvæði og geta verið sveigjanlegur í starfi
 • Reynsla af starfi með börnum/ungmönnum er æskileg

Umsóknarfrestur er til og með 6. nóvember 2023.

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamning Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Eingöngu er tekið við umsóknum sem berast með því að fylla út rafrænt umsóknareyðublað á vef Norðurþings – Umsókn um starf | Norðurþing (nordurthing.is)

Frekari upplýsingar veitir Hafrún Olgeirsdóttir, íþrótta- og tómstundafulltrúi Norðurþings í síma 464-6106 – hafrun@nordurthing.is

Okkur vantar öflugt fagfólk í geðheilsuteymið okkar

640 Húsavík
sigga@mognum.is, telma@mognum.is
10. ágúst

HSN auglýsir eftir öflugt fagfólk í geðheilsuteymið okkar

Heilbrigðisstofnun Norðurlands (HSN), óskar eftir starfsfólki í 50-100% starfshlutfall í geðheilsuteymi stofnunarinnar.

Við leitum að heilbrigðisstarfsmanni með gilt starfsleyfi frá Embætti Landlæknis. Starfsemi geðheilsuteymis HSN er í stöðugri þróun. Við leitum að starfsmanni sem er tilbúinn að taka þátt í starfi geðheilsuteymis HSN og vinna að frekari uppbyggingu þjónustu teymisins. Geðheilsuteymi HSN er þverfaglegt endurhæfingar- og meðferðarteymi fyrir einstaklinga 18 ára og eldri. Mikil áhersla er lögð á samvinnu við aðrar stofnanir samfélagsins s.s. félagsþjónustu og barnavernd.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Þátttaka í vinnu geðheilsuteymis HSN
 • Málastjórn í málefnum skjólstæðinga geðheilsuteymis
 • Frekari uppbygging gagnreyndra meðferðarúrræða í samráði við aðra starfsmenn teymis
 • Samvinna við aðrar fagstéttir
 • Samvinna við aðrar stofnanir svo sem félagsþjónustu og barnavernd

Hæfniskröfur

 • Heilbrigðisstarfsmaður með löggildingu og réttindi til starfa á Íslandi
 • Greinagóð þekking á algengustu geðröskunum
 • Reynsla af teymisvinnu
 • Þekking á gagnreyndum meðferðarúrræðum við geðröskunum
 • Framúrskarandi samskiptahæfni og sveigjanleiki í starfi
 • Frumkvæði, áhugi og metnaður til að ná árangri
 • Ökuleyfi
 • Hreint sakavottorð

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og viðkomandi stéttarfélag hafa gert.

Geðheilsuteymið er 2. stigs þjónusta sem veitir sérhæfða endurhæfingu og meðferð vegna geðraskana án innlagna á sjúkrahús. Markhópar þjónustu teymisins eru þeir einstaklingar með geðraskanir sem þurfa meiri þjónustu en hægt er að veita í fyrstu línu heilsugæslunnar en þurfa ekki á þjónustu geðdeildar að halda.

Tekið er á móti rafrænum umsóknum á starfatorg.is með því að smella á hlekkinn hér að neðan. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir gilda í sex mánuði frá því umsóknarfrestur rennur út. Fólk af öllum kynjum er hvatt til að sækja um starfið. Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá auk kynningarbréfs þar sem hæfni við komandi til að sinna starfinu er rökstudd. Stefnt er að ráðningu sem fyrst eða samkvæmt samkomulagi.

Tóbaksnotkun og notkun á rafsígarettum er ekki heimil innan HSN.

Gildi HSN eru: Fagmennska - Samvinna - Virðing

Heilbrigðisstofnun Norðurlands veitir heilsugæsluþjónustu, sjúkrahúsþjónustu og öldurnarþjónustu í formi hjúkrunar- og dvalarrýma. Þjónustusvæðið nær frá Blönduósi í vestri til Þórhafnar í austri. Meginstarfstöðvar HSN eru starfstöövarnar á Akureyri, Blönduósi, Dalvík, Fjallabyggð, Húsavík og Sauðárkróki. Nánari upplýsngar um HSN má finna á vefsíðunni www.hsn.is

 

Starfshlutfall er 50-100%

 

Nánari upplýsingar veitir

Svana Rún Símonardóttir - svana.run.simonardottir@hsn.is - 432 4978
Pétur Maack Þorsteinsson - petur.maack@hsn.is - 432 4970

Smelltu hér til að sækja um starfið

 

Starfsfólk á leikskólann Grænuvelli

640 Húsavík
siggavaldis@graenuvellir.is
8. júlí

Leikskólakennarar, kennarar með leyfisbréf eða annað starfsfólk óskast

Leikskólinn Grænuvellir á Húsavík auglýsir nokkrar stöður lausar til umsóknar.
Um er að sex 100% stöður inn á deildir og í afleysingar með vinnutímann 8:00-16:15 og ein 50% staða með vinnutímann 12:15-16:15 (til greina kemur einnig 14:00-16:15).
Leikskólinn Grænuvellir er átta deilda leikskóli með um 160 börn. Uppeldisstefna leikskólans er Jákvæður agi. Aðrar áherslur eru m.a læsi, snemmtæk íhlutun, útkennsla, leikur og STEAM.

Starfsfólk í framleiðslu

640 Húsavík

Starfsfólk í framleiðslu

PCC BakkiSilicon á Húsavík hóf störf árið 2018 og er ein fremsta verksmiðja á sínu sviði í heiminum bæði þegar litið er til tækni og umhverfismála. Sílíkon málmur er notaður sem álblanda og er nýttur í efnaiðnaði meðal annars til framleiðslu á síoxönum og sílíkoni. Í verksmiðjunni okkar á Húsavík starfa um 150 manns í fjölbreyttum störfum. Fyrirtækið leggur áherslu á jöfn tækifæri starfsfólks, teymisvinnu og starfsanda, ásamt ríkri öryggis og umhverfisvitund. Við leitum nú að umsækendum í framleiðsludeild til að koma til hóps við okkar frábæra teymi sem leiðir og samhæfir rekstur framleiðslu PCC BakkiSilicon.

Framleiðslustarfsfólk hjá PCC BakkiSilicon vinna í teymum sem sameiginlega sinna fjölbreyttum verkefnum.

Við hvetjum fólk til að sækja um óháð kyni.

Deila á