Fréttir af aðalfundi Framsýnar –  21 milljón í námsstyrki til félagsmanna

Framsýn er mjög umhugað um starfsmenntun félagsmanna. Á árinu 2022 fengu 327 félagsmenn greiddar kr. 21.394,858,- í einstaklingsstyrki frá fræðslusjóðum í endurgreiðslur vegna náms eða námskeiða. Sambærileg tala fyrir árið 2021 var kr. 21.959.258,-.

Námsstyrkir árið 2022 skiptast þannig milli fræðslusjóða sem Framsýn á aðild að:

198 félagsmenn fengu greidda styrki úr Landsmennt                                                     kr. 13.197.541,-.

    6 félagsmenn fengu greidda styrki úr Sjómennt                                                           kr.      354.410,-.

  14 félagsmenn fengu greidda styrki úr Ríkismennt                                                        kr.      698.693,-.

 71 félagsmenn fengu greidda styrki úr Fræðslusjóði LÍV                                                kr.   4.408.067,-.

 35 félagsmenn fengu greidda styrki úr Sveitamennt                                                      kr.   2.436.147,-.

3 styrkir voru greiddir úr Fræðslusjóði Framsýnar á árinu 2022, samtals kr. 300.000,-.

Samtals fengu félagsmenn því greiddar kr. 21.394,858,- í námsstyrki á árinu 2022.

Fræðslusjóðirnir eru fjármagnaðir með framlögum frá fyrirtækjum, sveitarfélögum og ríkisstofnunum sbr. ákvæði þar um í kjarasamningum. Það á þó ekki við um Fræðslusjóð Framsýnar sem hefur ekki fastan tekjustofn. Þá má geta þess að félagið leggur mikið upp úr heimsóknum í skóla með fræðslu um starfsemi stéttarfélaga og vinnumarkaðinn, það er í vinnuskóla, grunnskóla og framhaldsskóla á félagssvæðinu. Þó nokkuð er um að fyrirtæki og stofnanir leiti til Framsýnar eftir fræðslu fyrir starfsmenn sem tengist réttindum og skyldum þeirra á vinnumarkaði sem er afar ánægjulegt.  Þá eru starfsmenn stéttarfélaganna reglulega beðnir um að kenna á námskeiðum er tengjast vinnurétti.

Deila á