Þingiðn hækkar styrki til félagsmanna

Tillaga stjórnar Þingiðnar um að hækka greiðslur til félagsmanna úr sjúkrasjóði félagsins var samþykkt samhljóða á aðalfundi félagsins í gær. Þá komi jafnframt til hækkun á útfararstyrk til aðstandenda félagsmanna sem falla frá eftir fimm ár frá því að þeir hættu að greiða félagsgjald til félagsins. Fram að þeim tíma gilda sömu reglur um útfararstyrk og fyrir aðstandendur þeirra félagsmanna sem voru á vinnumarkaði fyrir fráfallið.  Rekstur félagsins hefur gengið vel og því var ákveðið að gera vel við félagsmenn með hækkun á styrkjum til félagsmanna. Núverandi úthlutunareglur verði þær sömu en hlutfall endurgreiðslna úr sjúkrasjóði taki svohljóðandi breytingum:

  • Við andlát félagsmanns, sem ekki er á vinnumarkaði en var félagi við starfslok eiga aðstandendur hans rétt á endurgreiðslu allt að kr. 150.000,- vegna útfararkostnaðar í stað kr. 130.000,-. Með starfslokum er átt við að félagsmaður hafi látið af stöfum vegna aldurs eftir 60 ára aldur eða viðkomandi félagsmaður hafi látið af störfum vegna örorku.
  • Endurgreiðslur til félagsmanna vegna heilsueflingar verði kr. 40.000,- í stað kr. 35.000,-.
  • Fæðingarstyrkur hækki og verði kr. 160.000,-. Var áður kr. 150.000,-.
  • Niðurgreiðslur til félagsmanna sem fara í glasafrjóvgun verði kr. 160.000,-. Var áður kr.  150.000,-.
  • Styrkir til félagsmanna vegna aðgerða á augum verði kr. 70.000,-. Var áður kr. 60.000,-.
  • Gleraugnastyrkur til félagsmanna verði kr. 70.000,-. Sama regla gildi fyrir þá sem kaupa sér linsur. Var áður kr. 60.000,-.
  • Styrkur til félagsmanna vegna kaupa á heyrnartækjum verði kr. 100.000,-. Var áður kr. 80.000,-. Upphæðin getur samtals orðið kr. 200.000,- vegna kaupa á tveimur tækjum. Var áður kr. 160.000,-.
Deila á