Kalla eftir afstöðu þingmanna til vegamála í Þingeyjarsveit

 „Á fundi stjórnar og trúnaðarráðs Framsýnar stéttarfélags þann 22. ágúst var ástand malarvega í sveitarfélaginu Þingeyjarsveit til umræðu. Má þar til dæmis nefna þjóðveginn um Bárðardal, en fram dalinn liggur fjölfarin leið um Sprengisand og þjóðveg 835, Fnjóskadalsveg eystri, sem er hluti Norðurstrandarleiðar (Arctic Coast Way) og opnaður var með viðhöfn og borðaklippingum árið 2019.

Það er reyndar óskiljanlegt með öllu að vegir sem þeir sem sérstaklega eru hér tilgreindir virðast algjörlega hafa gleymst hvað varðar mikilvægi þeirra fyrir vegfarendur. Vissulega hefur í gegnum tíðina skort verulega á að þingmenn hafi haft áhuga fyrir því að beita sér í málinu.“

Þetta kemur meðal annars fram í bréfi Framsýnar í dag til þingmanna kjördæmisins um leið og félagið óskar eftir skriflegri afstöðu þingmanna til málsins. Eru þeir tilbúnir að beita sér í málinu eða ekki, þess er vænst að erindinu verði svarað fyrir 15. september 2022.

Ályktun Framsýnar er hér meðfylgjandi:

-Ályktun um ástand malarvega í Þingeyjarsveit-

„Framsýn stéttarfélag lýsir yfir þungum áhyggjum af slæmu ástandi malarvega í Þingeyjarsveit.

Víða í Þingeyjarsýslum hefur verið unnið að endurbótum og slitlagsviðgerðum á þjóðvegum með bundnu slitlagi. Að sama skapi hefur ríkisvaldið ekki lagt nægjanlegt fjármagn í uppbyggingu malarvega á svæðinu sem margir hverjir bera töluverða umferð. Vegi sem teljast ekki lengur boðlegir, hvorki fyrir íbúa sveitarfélagsins sem margir hverjir aka um þá daglega til að sækja vinnu og/eða aðra þjónustu, né heldur stóraukna umferð ferðamanna sem þekkja ekki til íslenskra malarvega.

Margir þessara vega eru slysagildrur og hreinlega tímaspursmál hvenær stórslys hlýst af ástandi þeirra. Má þar til dæmis nefna þjóðveginn um Bárðardal, en fram dalinn liggur fjölfarin leið um Sprengisand og þjóðveg 835, Fnjóskadalsveg eystri, sem er hluti Norðurstrandarleiðar (Arctic Coast Way) og opnaður var með viðhöfn og borðaklippingum árið 2019.

Þó endurbætur og viðhald vega með bundnu slitlagi séu af hinu góða má ekki gleymast að sinna viðhaldi malarvega meðan þeir eru til staðar, þannig að sú fjárfesting skili arðsemi; geti þjónað hlutverki sínu og tryggt öryggi vegfarenda.  Markmið stjórnvalda á að vera að tryggja að þessir vegir sem aðrir séu boðlegir fólki sem um þá ekur. Þannig er jafnframt hægt að koma í veg fyrir verulegt eignatjón sem vegfarendur hafa orðið fyrir og þurft að bera sjálfir.

Framsýn stéttarfélag skorar á fjárveitingavaldið og yfirvöld samgöngumála að auka fjárveitingu til malarvega í Þingeyjarsveit og bæta þjónustu við þá.“

Deila á