Ályktun um stöðuna á vinnumarkaði og uppsögn kjarasamninga

Stjórn og trúnaðarráð Framsýnar kom saman til fundar í vikunni. Á fundinum var samþykkt að álykta um stöðuna á vinnumarkaði. Framsýn kallar eftir uppsögn samninga verði ekki orðið við kröfum verkalýðshreyfingarinnar um leiðréttingu launa og að ríkisstjórnin komi til móts við áherslur hreyfingarinnar í velferðarmálum, sjá ályktun:

„Stjórn og trúnaðarráð Framsýnar stéttarfélags hvetur verkalýðshreyfinguna til að nýta sér ákvæði í kjarasamningum aðildarfélaga Alþýðusambands Íslands og Samtaka atvinnulífsins með því að segja upp gildandi kjarasamningum í febrúar. 

Það er ef Samtök atvinnulífsins fallast ekki á að leiðrétta forsendubrest og þá misskiptingu sem endurspeglast í launahækkunum til annarra hópa launafólks umfram félagsmenn ASÍ.  Svo ekki sé talað um góðvild Kjararáðs í garð embættismanna og þjóðkjörinna alþingismanna sem reglulega úrskurðar þeim ofur starfskjör sem vart eiga sér hliðstæðu á íslenskum vinnumarkaði. 

Á sama tíma þykir sjálfsagt að auka skattbyrði á látekjufólki  umfram þá sem þiggja hærri laun. Þetta er að sjálfsögðu ekki í lagi og kallar á leiðréttingu þegar í stað.  Samhliða skattkerfisbreytingum þarf að huga að félagslegum úrbótum eins og húsnæðismálum, aðgengi fólks að heilbrigðisþjónustu, keðjuábyrgð, lengingu fæðingarorlofs og atvinnuleysisbótum sem eru í sögulegu lágmarki. Grunnbætur atvinnuleysistrygginga nema nú um 76% af lágmarkslaunum sem er vafasamur minnisvarði fyrir núverandi ríkistjórn. 

Það vekur sérstaka athygli að á meðan staða Atvinnuleysistryggingasjóðs er með miklum ágætum skuli atvinnuleysisbótum vera haldið markvist niðri af ráðamönnum þjóðarinnar. Atvinnuleysistryggingasjóður sem er fjármagnaður að mestu leiti í gegnum tryggingagjald skilaði nokkrum milljörðum í hagnað árið 2017. Í stað þess að nýtta stöðuna til að hækka atvinnuleysisbæturnar eins og eðlilegt hlýtur að teljast rann hagnaðurinn í ríkisjóð í lok árs. Vinnubrögð sem þessi eru ólíðandi, samkvæmt 33. grein laga nr. 54/2006 um atvinnuleysisbætur skulu fjárhæðir atvinnuleysisbóta endurskoðaðar árlega með tilliti til þróunar launa, verðlags og efnahagsmála. 

Framsýn stéttarfélag telur að vaxandi misskipting í samfélaginu sé mein sem þurfi að uppræta þegar í stað.  Að mati félagsins hefur verkafólk sýnt alltof mikla biðlund en nú sé komið að síðustu stoppistöð. Laun verða að duga fyrir framfærslu, annað er ekki í boði árið 2018.“

 

 

 

 

 

Deila á