Góður andi, nýir stjórnarmenn og merkilegt erindi

Aðalfundur Deildar verslunar- og skrifstofufólks innan Framsýnar var haldinn í gær. Fundurinn fór vel fram og góðar umræður urðu um starfsemi deildarinnar sem var lífleg á síðasta ári. Að venju fór stjórnarkjör fram á fundinum. Jóna Matthíasdóttir verður áfram formaður og Jónína Hermannsdóttir varaformaður. Þrjú koma ný inn í stjórn, það eru þau Anna Brynjarsdóttir, Dómhildur Antonsdóttir og Karl Hreiðarsson. Allt magnað fólk. Þess má geta að Dómhildur var um tíma formaður Verslunarmannafélags Húsavíkur sem nú er deild innan Framsýnar. Eftir venjuleg aðalfundarstörf kom gestur fundarins,  Greta Bergrún Jóhannesdóttir, sterk inn og flutti magnað erindi um verslun og þjónustu í Þingeyjarsýslum. Gréta Bergrún starfar á rannsóknarsviði hjá Þekkingarneti Þingeyinga.  Hér að neðan má lesa ársskýrslu stjórnar Deildar verslunar- og skrifstofufólks innan Framsýnar.
Kæru félagsmenn!

Fyrir hönd stjórnar Deildar verslunar- og skrifstofufólks býð ég ykkur velkomin til aðalfundar deildarinnar.

Eins og þið þekkið eru innan raða Framsýnar stéttarfélags tvær sjálfstæðar deildir, sjómannadeild og Deild verslunar- og skrifstofufólks.
Á síðasta starfsári var stjórn deildarinnar þannig skipuð; Jóna Matthíasdóttir formaður, Jónína Hermannsdóttir varaformaður, Birgitta Bjarney Svavarsdóttir ritari og í varastjórn sátu Þórunn Ágústa Kristjánsdóttir og Emilía Aðalsteinsdóttir.
Birgitta, Þórunn og Emilía láta nú af störfum og viljum við þakka þeim sérstaklega fyrir góð störf í þágu félagsins.
Stjórnin hélt tvo formlega stjórnarfundi á árinu auk þess að taka þátt í jólafundi stjórnar og trúnaðarmannaráðs Framsýnar. Milli funda er tekið á málefnum í formi tölvupósta eða símtala. Samkvæmt lögum félagsins er formaður deildarinnar einnig sjálfskipaður í stjórn Framsýnar sem fundar reglulega. Formaður er starfandi ritari í stjórn Framsýnar og aðrir fulltrúar aðalstjórnar sitja einnig í stjórnum og ráðum innan Framsýnar.
Stjórn deildarinnar vill þakka starfsmönnum og formanni félagsins fyrir gott og árangursríkt samstarf auk veittrar þjónustu til stjórnar og félagsmanna.
Formaður og varaformaður deildarinnar tóku þátt í  formannafund LÍV í lok febrúar. þar sem helsta umræðuefni voru nýsamþykktir kjarasamningar auk starfsmenntunarmála en þar voru m.a. kynntar breytingar á reglum Starfsmenntunarsjóðsins.
Dagana 26.- 28. október var 42. þing ASÍ haldið í Reykjavík og var formaður einn 83 þingfulltrúa úr röðum LÍV auk þess sem varaformaður sat þingið sem fulltrúi Framsýnar. Unnið var í hópum og helstu málaflokkar á þinginu velferðarmál, vinnumarkaður og jafnrétti, mennta- og atvinnumál auk þess sem alsherja- og laganefnd sat að störfum.  Þingfulltrúar tóku einnig umræðu samningslíkanið, svokallað SALEK, en miklar og skiptar skoðanir eru um ágæti þessa norræna samningslíkans en fulltrúar töldu skorta á upplýsingagjöf og fræðslu um fyrirkomulag og útfærslu þess.

Félagatal
Á árinu 2016 greiddu 211 manns til félagsins, þar af eru konur í miklum meirihluta eða 150 á móti 61 karlmanni.  Fjöldi félagsmanna innan deildarinnar stendur í stað, milli ára fjölgaði um tvo, eina konu og einn karl.

Fjármál
Skrifstofa stéttarfélaganna er rekin sameiginlega af stéttarfélögunum í Þingeyjarsýslum, auk þess sem Verkalýðsfélag Þórshafnar er með þjónustusamning við hana. Rekstur skrifstofunnar gekk vel á sl. ári. Innheimta og innkoma félags- og iðgjalda var með svipuðu sniði og árið á undan. Almennt eru launagreiðendur samviskusamir að skila félagsgjöldum og mótframlögum á réttum tíma.
Með auknum fjölda starfsmanna á svæðinu hefur fjöldi félagsmanna og greiðenda aukist með auknum tekjum til félagsins en þýðir einnig aukna vinnu og kostnað fyrir félagið. Endurskoðaður ársreikningur félagsins verður lagður fram á aðalfundi þess sem haldinn verður með vorinu. Stjórn Framsýnar og starfsmenn kappkosta að gæta hagsmuna félagsins og þar með félagsmanna með því að standa vörð um fjármuni þess hér eftir sem hingað til.

Kjara og samningamál

Kjarasamningar voru samþykktir á árinu 2015 og því rólegra yfir í kjaramálum. Ákvæði í þeim samningi kvað á um árlega endurskoðun og í lok janúar á síðasta ári var skrifað undir nýjan samning sem gildir til ársloka 2018. Sá samningur felur í sér viðbætur við þær hækkanir sem samið var um árinu áður og byggist á rammasamkomulagi aðila vinnumarkaðsins frá lok okt 2015 og eldri bókun um lífeyrisréttindi og er ætlað að tryggja jafnræði í kjaraþróun á grundvelli sameiginlegrar launastefnu og jöfnun lífeyrisréttinda.
Nú í febrúar kemur endurskoðunarnefnd aftur saman og mun taka sérstaklega til skoðunar nokkur ákvæði, þau helstu er m.a. að aukinn kaupmáttur launa hafi gengið eftir, að stjórnvaldsákvarðanir og lagabreytingar í húsnæðismálum hafi og muni ganga eftir og að sú launastefna og launahækkanir sem í samningum felast hafi verið stefnumarkandi fyrir aðra samningagerð á vinnumarkaði.

Orlofsmál
Aðildarfélög Skrifstofu stéttarfélaganna hafa með sér gott samstarf í orlofsmálum sem eru sem fyrr mikilvægur þáttur í starfi félagsins. Boðið er upp á fjölmarga kosti; m.a. orlofshús, gistiávísanir á hótelum og farfuglaheimilum auk endurgreiðslu á gistikostnaði á tjaldsvæðum og vegna kaupa á útilegukortum. Helstu samstarfsaðilar eru Foss- og Edduhótelin, Hótel Keflavík, Hótel KEA, Hótel Norðurland,  Hótel Reykjavík Lights, Gistihús Keflavíkur auk þess sem Icelandair hótelin hafa bæst við í flóru hótelgistinga, t.d. á Akureyri og Hotel Natura í Reykjavík.
Þá viljum við sérstaklega nefna orlofsíbúð á Spáni sem við tókum í leigu síðast liðið haust og félagsmenn geta nýtt sér.
Jöfn og góð nýting er á íbúðum okkar á höfuðborgarsvæðinu og er það vel. Leitast er við að sem flestir félagsmenn sem sækja um orlofshús fái úthlutun en eins og þið vitið er ekkert punktakerfi við lýði hjá stéttarfélögunum okkar.
Okkur til mikillar ánægju var skrifað undir áframhaldandi samning milli Skrifstofu Stéttarfélaganna í Þingeyjarsýslu og flugfélagsins Ernis um kaup á flugmiðum fyrir félagsmenn Framsýnar og tengdra aðila. Um er að ræða eina bestu kjarabót sem okkur félagsmönnum stendur til boða. Nýr samningur er áætlaður að tryggja okkur verð á flugmiða aðra leið milli Húsavíkur og Reykjavíkur fyrir kr. 8.900 út árið 2017 og er það vel. Óhætt er að segja að með samningi þessu séu Stéttarfélögin í Þingeyjarsýslu að styrkja við og stuðla að frekari flugsamgöngum um Húsavíkurflugvöll.
Þjónusta Ernis er til fyrirmyndar, boðið er upp á áætlunarflug sex daga vikunnar, alls 12 ferðir á viku og mikið um aukaflug á álagsdögum.
Á síðasta ári má ætla að ríflega 2000 miðar hafi verið seldir en uppgjör síðasta árs liggur ekki fyrir hjá félaginu.

Fræðslu- og kynningarmál
Félagið er aðili að Starfsmenntunarsjóði verslunar og skrifstofufólks. Nokkur fækkun var milli ára á fjölda félagsmanna og lægri styrkupphæð heldur árinu áður. Á síðasta ári fengu 35 félagsmenn starfsmenntastyrki, alls að upphæð kr. 1.553.355.– Upphæð ársins 2015 var 2.314.455- krónur og bak við þá fjárhæð 54 félagsmenn. Um áramótin 2015 -2016 tók í gildi nýjar reglur í Starfmenntasjóði verslunar- og skrifstofufólks sem hafði m.a. áhrif á aukin réttindi þeirra sem eru í lægri tekjuhóp.
Við viljum minna félagsmenn á að kynna sér fjölmörg önnur réttindi sem eru einnig í boði og nýta það sem til staðar. Starfmenn skrifstofu félagsins liðsinna ykkur með þær upplýsingar og þær má einnig finna á vefsíðu og í kynningarbæklingi Framsýnar sem er uppfærður reglulega.
Deild verslunar – og skrifstofufólks hefur ekki almennt staðið fyrir sérstökum fundum fyrir félagsmenn sína, heldur eru haldnir opnir almennir félagsfundir Framsýnar um margvísleg málefni, m.a. kjarasamninga sem og önnur málefni.

Fréttabréf og heimasíðan www.framsyn.is
Stöðugt birtast fréttir á vefsíðu Framsýnar www.framsyn.is úr starfi Félagsins og aðila Skrifstofu stéttarfélagana auk þess sem fréttir um málefni líðandi stundar í samfélaginu slæðist stundum með. Á tveggja mánaða fresti er gefið út Fréttabréf stéttarfélaganna sem dreift er frítt til allra heimila á félagssvæðinu.  Fréttabréfið tekur á helstu málefnum úr starfi stéttarfélaganna. Þar koma m.a. fram upplýsingar til félagsmanna varðandi kjör og starfsemi stéttarfélaganna auk úrdráttur helstu frétta sem birtast á heimasíðunni. Fréttabréfinu er dreift frítt á öll heimili á félagssvæðinu og kemur út á tveggja mánaða fresti.

Málefni skrifstofunnar
Rekstur skrifstofu stéttarfélaganna gekk vel á síðasta starfsári sem fyrr. Þar eru starfandi 5 starfsmenn í fullu starfi á skrifstofu og einn starfsmaður er í hlutastarfi við ræstingar. Til viðbótar eru þrír starfsmenn í 0,4% stöðugildum við umsjón á orlofsíbúðum/húsum sem eru í eigu félagsins og við þjónustu við félagsmenn Framsýnar á Raufarhöfn.
Mikið álag er á skrifstofu félagsins í tengslum við uppbyggingu á orkufrekum iðnaði á svæðinu auk þess sem talsvert umfang er af sölu flugmiða til félagsmanna eins og má skilja. Þrátt fyrir breytingu á bókunarfyrirkomulagi í flugmálum hefur það ekki tekið allt álag af afgreiðslu skrifstofunnar.
Nýr starfsmaður kom til starfa á skrifstofunni á síðasta ári, Aðalsteinn J. Halldórsson, sem gegnir starfi eftirlitsfulltrúa í iðnaði og ferðaþjónustu auk annarra starfa.
Mikið og gott samstarf er við Ágúst Óskarsson starfsmann VIRK-Starfsendurhæfingarsjóðs í Þingeyjarsýslum, sem hefur viðtæka reynslu úr fyrri störfum sínum fyrir félagið auk þess sem góður árangur er af starfi Virk og þjónustu hans við notendur svæðisins.
Hér í félagsaðstöðu okkar er góð nýting, bæði á vegum stéttarfélaganna sem og aðrir leigja hér aðstöðu fyrir fundi og mannfagnaði. Gott samstarf er við þau fyrirtæki og verktaka sem hafa bæst í hóp atvinnurekenda á svæðinu og þeim fylgir aukin útleiga fundarsalar.
Á jarðhæðinni leigir Enor endurskoðun skrifstofupláss og á efri hæð eru framkvæmdir vel á veg komnar. Þar er áætlað að opna í lok mars skrifstofuhúsnæði með átta skrifstofurýmum auk fundarsalar og starfsmannaaðstöðu.

Lokaorð
Með þessari stuttu samantekt hef ég gert grein fyrir því helsta úr starfsemi deildarinnar frá síðasta aðalfundi.
Starf deildarinnar sem slíkt, er ekki kraftmikið eða viðburðaríkt en við erum ómissandi í starfi félagsins.  Ég vil hvetja ykkur öll til þess að taka þátt í þeim viðburðum sem í boði eru, láta ykkur umræðu um kjaramál og velferð í starfi máli skipta og koma tillögum og hugmyndum um úrbætur eða fræðslu á framfæri. 
Stjórn deildarinnar vill þakka öllum þeim félagsmönnum sem hafa gengt trúnaðarstörfum fyrir félagið, félagsmönnum okkar og starfsmönnum skrifstofu fyrir vel unnin störf og gott samstarf á árinu.

Jóna Matthíasdóttir, formaður.

adalversun0217 019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stjórn Deildar verslunar- og skrifstofufólks klár í slaginn. Á myndina vantar Karl Hreiðarsson sem komst ekki á fundinn í gær.

adalversun0217 007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trausti Aðalsteins var á svæðinu og var málefnalegur að vanda.

adalversun0217 015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erindi Grétu var virkilega áhugavert um vihorf þingeyinga til verslunar og þjónustu í héraðinu. Þekkingarnet Þingeyinga gerði könnun fyrir nokkrum árum á viðhorfi fólks til þessara þátta sem hún gerði grein fyrir.

adalversun0217 005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miklar umræður urðu á fundinum í gær, ekki síst undir erindi Grétu.

Hér má sjá glærur er viðkoma erindinu hjá Grétu.

adalversun0217 008adalversun0217 009adalversun0217 018

 

Deila á