Ný skýrsla um svarta atvinnustarfsemi á Íslandi

Nýverið kom út skýrsla á vegum Eurofound þar sem fjallað er um svarta atvinnustarfsemi á Íslandi út frá ýmsum hliðum. Markmið skýrslunnar, sem ber yfirskriftina „Tackling undeclared work in Iceland“, er m.a. að veita yfirlit yfir umfang og eðli svartar atvinnustarsemi á Íslandi sem og varpa ljósi á aðgerðir yfirvalda til að uppræta slíkt. Í skýrslunni er svört atvinnustarfsemi á Íslandi talin nema 15% af vergri þjóðarframleiðslu og því er ljóst að um gríðarlega fjármuni er um að ræða – fjármuni sem rata ofan í hið svarta hagkerfi í stað þess að samfélagið njóti góðs af.                                                                                                    

Samkvæmt skýrslunni er ástandið þó síður en svo verst á Íslandi þegar umfangið er borið saman við önnur Evrópulönd. Af þeim 28 Evrópulöndum sem borin eru saman er Ísland í 6. sæti varðandi hlutfall svartrar atvinnustarfsemi af vergri þjóðarframleiðslu. Ástandið er talið skást í Austurríki og Lúxemborg (tæp 10%), en verst er ástandið í Rúmeníu og Búlgaríu – yfir 30%. Hér má nálgast skýrsluna á pdf-formi. 

Undanfarin misseri  hefur svört atvinnustarfsemi hér á landi verið mikið í umræðunni og hafa margir lýst yfir áhyggjum af stöðu mála, sérstaklega innan hinnar sívaxandi ferðaþjónustu. Nýlega sendi SGS sem Framsýn á aðild að frá sér ályktun þar sem lýst er áhyggjum af stöðu starfsfólks í ferðaþjónustu og greint frá því að undanfarin ár hefur orðið mjög vart við kjarasamningsbrot í greininni og undanskot frá sköttum og skyldum. SGS skorar því á atvinnurekendur, starfsfólk og stjórnvöld að gæta þess að farið sé eftir leikreglum sem aðilar vinnumarkaðarins hafa sett sér og láti vita ef misbrestur er á. 

Þess má geta að í sumar munu Samtök atvinnulífsins, Alþýðusamband Íslands og Ríkisskattstjóri taka höndum saman á nýjan leik og ráðast í sérstakt átak, m.a. gegn svartri atvinnustarfsemi. Fulltrúar aðilanna þriggja munu heimsækja vinnustaði, kanna aðstæður, veita ráðgjöf og fræðslu um viðeigandi reglur og lagaramma og hvetja bæði atvinnurekendur og launafólk til að gera nauðsynlegar úrbætur ef þurfa þykir. Yfirskrift átaksins er „Leggur þú þitt af mörkum?“

Deila á