Útgerðarmenn hunsa sjómenn

Hugsanlega fer svo mikill tími í það hjá útgerðarmönnum að skipta gróðanum milli hluthafa að þeir hafi hvorki tíma né vilja til að ganga frá kjarasamningi við sjómannasamstökin. Sjómenn hafa nú verið samningslausir frá árslokum 2010.

Á fundi deiluaðila hjá sáttasemjara á dögunum mættu fulltrúar sjómanna fullkomnu virðingarleysi gagnvart kröfum sjómanna. Alvarlegast var þó að upplifa skeytingarleysi fulltrúa útgerðarinnar gagnvart öryggismálum sjómanna. Var öllum tillögum sjómanna varðandi skýrari ákvæði um mönnun á íslenskum fiskiskipum hafnað. Rétt er að benda á þögn tryggingarfélaga er hrópleg í þessu samhengi.

Fulltrúar sjómanna sendu sameiginlega fréttatilkynningu eftir að slitnaði upp úr viðræðum.

„Á fundi hjá ríkissáttasemjara í dag(4.des) slitnaði upp úr viðræðunum í kjaradeilunni milli samtaka sjómanna og SFS (LÍÚ) . Kjarasamningar milli sjómanna og SFS hafa verið lausir frá 1. janúar 2011 eða í tæp 5 ár. Þann 22. maí 2012 vísaði LÍÚ, sem nú ber nafnið Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi, deilunni til ríkissáttasemjara og hótaði í leiðinni að boða verkbann á sjómenn til að knýja fram kröfur sínar um verulega skerðingu á kjörum sjómanna. Af verkbanninu varð þó ekki en enginn vilji er hjá SFS til að ljúka gerð kjarasamnings við sjómenn.

Þrátt fyrir að afkoma sjávarútvegsins hafi verið með því besta sem gerist undanfarin ár er algjört viljaleysi hjá samtökum útgerðarmanna að ljúka gerð kjarasamninga við sjómenn. Á fundum nú á haustdögum hafa samtök útgerðarmanna svo sannarlega sýnt áhugaleysi sitt í verki. Þeim málum sem fulltrúar sjómanna hafa lagt fram til lausnar deilunni hefur ýmist ekki verið svarað eða svarað með útúrsnúningum og rangtúlkunum af hálfu SFS og jafnvel hafa fulltrúar útgerðarinnar gengið svo langt að bæta í kröfur sínar um skerðingu á kjörum sjómanna. Með framkomu sinni sýna samtök útgerðarmanna starfsfólki sínu sem starfar á skipum þeirra mikla lýtisvirðingu. Þetta gerist á sama tíma og hagnaður, á öllu tímabilinu sem samningar hafa verið lausir, hefur aldrei í sögu atvinnugreinarinnar verið jafn mikill. Enda bera arðgreiðslur til eigenda sjávarútvegsfyrirtækjanna undanfarin ár þess merki að vel gangi hjá þeim.

Útgerðarmenn sem aðild eiga að SFS ættu að skammast sín fyrir þá lítilsvirðingu sem þeir sýna sjómönnum með framferði sínu.“

Reykjavík 4. desember 2015.

Farmanna- og fiskimannasamband Íslands

Sjómannasamband Íslands

Verkalýðsfélag Vestfirðinga

VM – Félag vélstjóra og málmtæknimanna

Deila á