Framsýn hefur áhyggjur af þróun mála varðandi greiðslur erlendra verktaka til samfélagsins

Framsýn, stéttarfélag hefur ákveðið að deila ákveðnum áhyggjum með sveitarfélögunum Norðurþingi og Þingeyjarsveit nú þegar framundan eru miklar framkvæmdir á Húsavík og á Þeistareykjasvæðinu í tengslum við uppbygginguna á Bakka. Í því sambandi hefur félagið þegar skrifað sveitarfélögunum bréf og komið sínum boðskap á framfæri við sveitarfélögin jafnframt því að bjóðast til að mæta á fundi hjá þeim til að ræða málin. Framsýn efast ekki um að framkvæmdirnar og þau framtíðarstörf sem verða til með uppbyggingunni verði svæðinu til heilla og bæti þannig mannlíf og búsetuskilyrði í Þingeyjarsýslum. Félagið hefur hins vegar áhyggjur af ákveðinni þróun sem virðist eiga sér stað samfara uppbyggingunni. Það er að verktakar sem bera ábyrgð á verkinu skuli ráða til sín erlenda undirverktaka til að sjá um uppbygginguna á forsendum laga nr. 45/2007. Lögin varða m.a. réttindi og skyldur erlendra fyrirtækja sem senda starfsmenn til Íslands. Lögin veita fyrirtækjunum undanþágu frá því að greiða í lífeyrissjóði eða önnur sjóðagjöld af starfsmönnum eins og skylt er á íslenskum vinnumarkaði skv. lögum nr. 55/1980. Að öðru leiti ber fyrirtækjunum að fara eftir íslenskum kjarasamningum. Þá ber þess að geta að samkvæmt skattalögum er erlendum fyrirtækjunum er starfa tímabundið á Íslandi, eða í allt að sex mánuði, undanskilin frá því að greiða útsvar eða tekjuskatt af starfsmönnum til sveitarfélaga eða í ríkisjóð Íslands. Fyrir liggur að sveitarfélögin munu verða fyrir töluverðum tekjumissi í formi útsvars haldi þessi þróun áfram varðandi uppbygginguna á Bakka. Þetta er löglegt en kallar á umræðu um uppbygginguna hvað þessa þætti varðar. Málið er reyndar ekki einskorðað við fyrirtæki í byggingariðnaði. Framsýn þurfti m.a. að skipta sér að íslensku fyrirtæki í matvælaiðnaði á félagssvæðinu sem fór þessa sömu leið í haust, það er að fela erlendu fyrirtæki að sjá um tímabundna framleiðslu á Húsavík í umboði fyrirtækisins. Erlenda fyrirtækið bar ekki skylda til að greiða útsvar eða aðra skatta í ríkisjóð þar sem þessi leið var farin hvað þá að greiða kjarasamningsbundin gjöld til Framsýnar eða í lífeyrissjóði á Íslandi. Í bréfi Framsýnar til sveitarfélaganna kallar félagið eftir umræðu um þessa þróun sem vonandi er ekki komin til að vera.

Framsýn hefur ákveðnar áhyggjur af þróun mála, það er að erlendir verktakar sem koma inn á framkvæmdasvæðið á Húsavíkursvæðinu í skjóli laga og regla sem heimila þeim að vera með tímabundna starfsemi án þess að greitt sé af starfsmönnum útsvar og tekjuskattur til ríkis og sveitarfélaga. Í þessum tilfellum ber fyrirtækjunum heldur ekki að greiða til stéttarfélaga eða í lífeyrissjóði á Íslandi. Þessi glufa í lögunum skekkir mjög samkeppnisstöðu íslenskra fyrirtækja í samanburði við erlend fyrirtæki. Rétt er að taka fram að þetta er löglegt en kallar á umræðu um málið þar sem vegið er mjög að samkeppnisstöðu íslenskra fyrirtækja.

Deila á