Vilja umræður um ástandið á Raufarhöfn

Forsvarsmenn Framsýnar hafa undanfarið átt samskipti við þingmenn kjördæmisins um atvinnuástandið og búsetuþróunina sem átt hefur sér stað á Raufarhöfn á undanförum árum. Framsýn hafa borist áskoranir frá íbúum á Raufarhöfn sem kalla eftir aðkomu félagsins að málefnum samfélagsins.

 Framsýn tekur heilshugar undir áhyggjur heimamanna af stöðunni enda hefur íbúum á Raufarhöfn fækkað verulega auk þess sem atvinnulífið á staðnum stendur á frekar veikum grunni. Að mati Framsýnar þarf að láta verkin tala með það markmiði að grípa til aðgerða strax sem tryggi og treysti tilverurétt byggðar á Raufarhöfn. Sjá meðfylgjandi bréf sem félagið sá ástæðu til að senda þingmönnum kjördæmisins í morgun.

Full ástæða er til að hafa áhyggjur af stöðu mála á Raufarhöfn. Heimamenn kalla eftir umræðum um málið. 

Ágæti þingmaður

Á síðustu misserum hefur mikið verið rætt og ritað um vanda smærri byggðakjarna landsins.  Á undanförnum mánuðum og misserum hafa íbúar Raufarhafnar leitað til Framsýnar stéttarfélags og lýst ástandi Raufarhafnar sem grafalvarlegu, spurt ráða og leitað liðsinnis um hvað sé hægt að gera þar sem málefni byggðarkjarnans nái sjaldnast eyrum ráðamanna. 

Með bréfi þessu vill Framsýn vekja athygli á stöðu mála, sem þarf ekki að koma þingmönnum kjördæmisins á óvart. Félagið kallar eftir viðbrögðum þingmanna, sveitarstjórnarmanna og annarra sem málið varðar við þeirri stöðu sem blasir við á Raufarhöfn. Framsýn er að sjálfsögðu tilbúið að koma að þessari vinnu. 

Skrifstofa stéttarfélaganna hefur farið yfir opinberar tölur frá Hagstofu Íslands varðandi mannfjöldaþróun á Raufarhöfn sem og landaðan og verkaðan afla á Raufarhöfn sem eru hér meðfylgjandi. 

1) Mannfjöldaþróun fyrir byggðarkjarnann Raufarhöfn frá 1978 – 2012:

Frá 2007 17,4% fækkun íbúa
Frá 2002 34,9% fækkun íbúa
Frá 1992 50,3% fækkun íbúa
Frá 1978 64,1% fækkun íbúa

Á síðustu 5 árum hefur íbúum Raufarhafnar því fækkað um 17,4%.
Á síðustu 10 árum hefur íbúum Raufarhafnar því fækkað um ríflega 1 af hverjum 3.
Á síðustu 20 árum hefur íbúum Raufarhafnar því fækkað um helming.
Frá 1978 hefur íbúum á Raufarhöfn því fækkað um tæplega 2 af hverjum 3 eða um 64%.

2) Þróun á afla sem er landað á Raufarhöfn árin 1992 – 2011 skv. vigtarskýrslum, í tonnum:

  Heildarafli Þorskur Norsk-íslensk síld Loðna
1992 60.650 2.405 0 56.927
1993 87.041 2.047 0 84.335
1994 50.126 2.392 1.790 45.154
1995 38.249 2.107 17.439 18.254
1996 65.438 1.293 13.061 50.077
1997 68.852 185 12.133 56.223
1998 45.339 772 13.074 31.085
1999 43.249 166 13.227 28.836
2000 51.201 507 12.895 36.885
2001 12.433 413 0 11.935
2002 29.325 406 0 28.878
2003 20.116 695 0 17.188
2004 15.200 1.250 0 13.629
2005 5.374 853 0 4.237
2006 1.641 1.028 0 0
2007 1.896 1.138 0 0
2008 757 499 0 0
2009 828 498 0 0
2010 1.277 745 21 0
2011 1.271 660 1 0
Frá 2007 33,0% minnkun afla
Frá 2002 95,7% minnkun afla
Frá 1992 97,9% minnkun afla

Á síðustu 5 árum hefur landaður afli á Raufarhöfn minnkað um 33,0%. 
Á síðustu 10 árum hefur landaður afli á Raufarhöfn minnkað um 95,7%.
Á síðustu 20 árum hefur landaður afli á Raufarhöfn minnkað um 97,9%.

3) Þróun á verkuðum afla á Raufarhöfn árin 1992 – 2011 skv. ráðstöfunarskýrslum.

  Heildarafli Þorskur Síld Loðna
1992 63.530 2.400 0 59.813
1993 87.043 1.999 0 84.335
1994 50.109 2.339 1.824 45.172
1995 39.288 2.090 17.471 19.308
1996 70.344 1.236 13.105 55.033
1997 70.702 185 12.133 58.073
1998 46.500 776 13.074 32.242
1999 43.136 54 13.907 28.836
2000 50.661 28 0 36.885
2001 12.738 546 0 11.935
2002 29.325 102 0 28.878
2003 20.612 222 0 18.198
2004 13.629 0 0 13.629
2005 4.237 0 0 4.237
2006 0 0 0 0
2007 1.484 1.103 0 0
2008 952 732 0 0
2009 646 451 0 0
2010 631 34 9 0
2011 298 0 95 0
Frá 2007 79,9% minnkun afla
Frá 2002 99,0% minnkun afla
Frá 1992 99,5% minnkun afla

Á síðustu 5 árum hefur afli með verkunarstöð á Raufarhöfn því minnkað um 79,9%.
Á síðustu 10 árum hefur afli með verkunarstöð á Raufarhöfn því minnkað um 99,0%.
Á síðustu 20 árum hefur afli með verkunarstöð á Raufarhöfn því minnkað um 99,5%.

Í tölum þeim sem birtar eru í liðum 2) og 3) um landaðan og verkaðan afla hefur heildarafli verið tekinn saman auk þess sem þær þrjár  fisktegundir sem vega þyngst eru einnig birtar með heildaraflanum. Töflurnar eru birtar í heild sinni á vef Hagstofu Íslands. 

Þessar tölur Hagstofunnar í liðum 1) – 3) endurspegla samtöl við félagsmenn okkar á Raufarhöfn, sem kalla eftir aðstoð vegna grafalvarlegs ástands í byggðarkjarnanum. Í þessu ljósi viljum við eiga gott samstarf með þingmönnum kjördæmisins, heimamönnum og sveitarstjórn Norðurþings um að takast á við þann mikla vanda sem íbúar á Raufarhöfn hafa lengi búið við og ekki er séð fyrir endann á.

Þingmönnum kjördæmisins er hér með boðið á fund stjórnar og trúnaðarmannaráðs Framsýnar til að ræða atvinnu- og byggðamál á svæðinu. Þá eruð þið alltaf velkomin í heimsókn á Skrifstofu stéttarfélaganna á Húsavík. 

F.h. Framsýnar
Aðalsteinn Á. Baldursson

 

 

Deila á