Fordæma ruddaskap stjórnvalda varðandi framlög til heilbrigðismála

Framsýn- stéttarfélag, Starfsmannafélag Húsavíkur og Þingiðn- félag iðnaðarmanna  funduðu í dag um boðaðar tillögur Fjárlaganefndar Alþingis um verulegar skerðingar á fjárframlögum til Heilbrigðisstofnunar Þingeyinga. Mikil reiði var meðal fundarmanna. Stéttarfélögin samþykktu að senda sameiginlega frá sér svohljóðandi ályktun um málið.

 Ályktun

Um boðaðan niðurskurð á fjárveitingum til HÞ

Enn á ný sjá stjórnvöld ástæðu til að ráðast að grunnstoðum atvinnulífsins í Þingeyjarsýslum með ruddaskap.

Boðaðar tillögur Fjárlaganefndar Alþingis gera ráð fyrir skerðingum á fjárframlögum til Heilbrigðisstofnunar Þingeyinga um 71,6 m.kr. eða um 8,5% á árinu 2012.

Þessi viðbótar skerðing er boðuð þrátt fyrir að mjög fast hafi verið sótt að rekstri þessarar mikilvægu stofnunar á undanförnum árum. Forsvarsmenn og starfsmenn hafa gert allt til að bregðast við lækkandi framlögum til rekstrar með hagræðingu og aðhaldi í rekstri. Að mati stéttarfélaganna verður ekki lengra komist í sparnaði nema það sé markmið núverandi stjórnvalda að ganga endanlega frá starfsemi Heilbrigðisstofnunar Þingeyinga með lokun.

Stéttarfélögin í Þingeyjarsýslum krefjast þess að stjórnvöld leggi tillögurnar þegar í stað til hliðar, þar sem þær ógna mjög alvarlega heilbrigðisöryggi og þar með búsetuskilyrðum í Þingeyjarsýslum.

Að gefnu tilefni vilja stéttarfélögin minna á viljayfirlýsingu ríkistjórnar Íslands og sveitarfélaganna í Þingeyjarsýslum um uppbyggingu atvinnulífs í sýslunum, sem undirrituð var 25. maí 2011. Þar stendur orðrétt; „Aðilar eru sammála um mikilvægi þess að staðinn verði vörður um opinbera þjónustu á svæðinu, sem nauðsynleg er þegar til uppbyggingar kemur.“

Stéttarfélögin krefja stjórnvöld um skýringar á orðalaginu í viljayfirlýsingunni í ljósi tillögu Fjárlaganefndar sem gengur út á að lama starfsemi Heilbrigðisstofnunar Þingeyinga. Öflug heilbrigðisþjónusta á svæðinu er ein af megin forsendum þess að öflugt atvinnulíf þrífist í Þingeyjarsýslum og því kemur ekki til greina að veikja þjónustuna frá því sem nú er.

 Húsavík 11. október 2011

 Framsýn, stéttarfélag

Starfsmannafélag Húsavíkur

Þingiðn, félag iðnaðarmanna

Deila á